Jog Webáruház indítás

Jogi teendők webáruház indítás során

8 perc olvasási idő Jogi teendők webáruház indítás során

Ahogyan az elmúlt évek statisztikái is mutatják, az e-kereskedelem a virágkorát éli az Magyarországon, ugrásszerűen emelkedett a webáruházak száma, ezzel egyenesen arányosan jogilag is egyre több követelménynek kell eleget tennünk webáruház indítása során.

A hatósági ellenőrzések számának növekedése mellett, a különböző online fizetési szolgáltatók elvárásai is fokozódtak, hiszen csak a jogilag részletes és megfelelő tájékoztatás után hagyják jóvá a fizetési rendszert az adott elfogadóhelyen.

Jogi teendők

A fenti indokok miatt kezd egyre fontosabb lenni, hogy egy webáruház jogilag is megfelelő legyen, így nem érdemes félvállról venni a jogi szabályozás elkészítését, és a gyakorlatban is teljesíteni kell a jogi előírásokat. 

A fentebb összefoglaltak is alátámasztják azt, hogy nem szabad félvállról vennünk az induláshoz szükséges jogi teendőket, legyen szó egy cégforma kiválasztásáról vagy egy adatkezelési tájékoztató elkészítéséről.

Dr. Krausz Miklós, ügyvéd és egyben a VirtualJog alapítója cikkében részletesen kifejtette, hogy milyen alapvető jogi követelményeknek és tudnivalóknak kell megfelelnünk, ha online szeretnénk értékesíteni:

Vállalkozási forma és tevékenységi kör meghatározása webáruházak számára

Habár szakképzettséget nem igényel egy webshop elindítása, de számlaképességünk igazolásához szükséges egy vállalkozási forma megléte. Értelemszerűen ez egy számviteli kérdés, hiszen figyelembe kell vennünk, hogy mekkora forgalmat tervezünk lebonyolítani.

Vállalkozási forma

Jelenleg az alábbi vállalkozási formák között válogathatunk:

 • Egyéni vállalkozó (KATA)
 • Betéti társaság (Bt.)
 • Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)

Egyéni vállalkozóként fontos figyelembe vennünk a KATA 12 milliós számlázhatósági határát, hiszen, ha várhatóan ezt meghaladó forgalmat bonyolít majd a webáruház, akkor érdemes valamilyen gazdasági társaságot alapítanunk.

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem tevékenységi kör felvétele

Érdemes tisztában lenni a csomagküldő kereskedelem fogalmával, melyet a kereskedelemről szóló  2005. évi CLXIV. törvény így határoz meg: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre. 

Magyarán a klasszikus e-kereskedelem arról szól, hogy webshopunkban közzétesszük a termékeket, feltüntetjük a vételárat, majd a megfelelő technikai megrendelés és visszaigazolás után kiszállítjuk, postázzuk a vásárló részére a megvásárolt dolgot.

Miután megalapítottuk a cégünket, a következő lépés, hogy jegyeztessük be a „4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi kört a cég székhelye szerint illetékes jegyzőjénél.

Ebbe a szakágazatba tartozó kiskereskedelmi tevékenységek keretében a fogyasztó az áru kiválasztását:

 • Hirdetés, 
 • Katalógus, 
 • Webes információ, 
 • Áruminta alapján 
 • Egyéb közvetett módon végzi

Tehát a vásárló a megrendelését levélben, telefonon, vagy interneten keresztül közli. A megvásárolt terméket vagy közvetlenül online tölti le, vagy fizikai valójában egyéb módon kapja meg.

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a 4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem szakágazatba mely tevékenységek tartoznak:

 • Bármely termék kiskereskedelmi értékesítése csomagküldő szolgálat útján
 • Bármely termék internetes kiskereskedelmi értékesítése
 • A közvetlen értékesítés televízión, rádión keresztül, vagy telefonon
 • Az internetes kiskereskedelmi aukció

Kivételek, melyek nem ebbe a szakágazatba tartoznak:

 • A gépjárművek, gépjárműalkatrészek és -tartozékok internetes kiskereskedelme
 • A motorkerékpárok, motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok internetes kiskereskedelme

Emellett nézzünk utána, hogy mely termékek árusítása engedélyköteles, hiszen ezeket szükséges külön bejelenteni az illetékes Kormányhivatalnál.

Impresszum vagy ÁSZF?

Amennyiben az adott weboldalon nem lehetséges az értékesítés, például egy landoló oldal esetén, akkor is szükséges az elektronikus kereskedelmi törvény alapján ún. impresszumot elhelyeznünk, mely tartalmazza a weboldal üzemeltetőjének alapvető adatait és elérhetőségeit.

Általános Szerződési Feltételek

Az impresszumban az alábbiakat szükséges feltüntetnünk:

 • A weboldal üzemeltető nevét, 
 • A székhelyét, 
 • Telephelyét, 
 • Ennek hiányában lakcímét, 
 • Az e-mail címét. 
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését,
 • Nyilvántartásba vételi számát, 
 • Engedélyszámát (ha engedélyköteles tevékenységet végez)
 • Az adószámát (ha szabályozott szakmák körében ténykedik)
 • A kamarájának a nevét, 
 • Szakképzettségét, 
 • Tudományos fokozatát 
 • A tárhely-szolgáltató székhelyét, 
 • Telephelyét, 
 • Az elérhetőségére vonatkozó adatokat (főleg az e-mail címét).

Amennyiben klasszikus webshopról beszélünk, akkor nincs szükség a fenti impresszumra külön aloldalon, ugyanis ebben az esetben már Általános Szerződési Feltételeket kell készítenünk, melynek első, külön fejezete a fenti Szolgáltatói adatok.

VirtualJog

Ha nem szeretnél saját magad bajlódni az ÁSZF elkészítésével, válaszd a VirtualJog alkalmazást, ahol tapasztalt, gyakorlott ügyvédek készítek el helyetted ezt, így biztos lehetsz abban, hogy jogi dokumentumaid jó kezekben vannak.

Tájékoztassuk a fogyasztót

A webshopok tájékoztatási követelményei között meg kell említenünk a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-át, mely meghatározza, hogy a webáruház felületén miről vagyunk kötelesek előzetesen, tehát a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatnunk a fogyasztót. 

Mindenekelőtt informálnunk kell a vásárlót:

 • A termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól
 • A vállalkozás nevéről
 • Címéről
 • Telefonszámáról
 • E-mail címéről

A termék tulajdonságain felül természetesen kötelesek vagyunk feltüntetni az árát – méghozzá az áfával növelt, tehát bruttó árát, illetve a teljesítéssel kapcsolatos feltételeket, így különösen a fizetés, a fuvarozás és a teljesítés határidejét, valamint a vállalkozás panaszkezelési módját.

Fontos azzal is tisztában lennünk, hogy a pontos, konkrét, bruttó szállítási költséget kell a webshopban feltüntetnünk. Ne essünk abba a hibába, hogy a szállítást végző cég nettó árakat tartalmazó árajánlatát tesszük közzé!

Ha nagyon egyedi termékkel rendelkezünk, és nehéz lenne meghatározni a szállítási költséget, akkor élhetünk a rendelet által felkínált másik lehetőséggel: ésszerűen előre nem kalkulálható költségek esetén fel kell tüntetnünk a webshopban, hogy további költségek merülhetnek fel a megrendelés teljesítése során.

Elállási jog

Nagyon fontos kérdés az elállási jogról való tájékoztatás, a legtöbb fogyasztóvédelmi ellenőrzés ebben az esetben talál hibát a webáruházakban. Információt kell adnunk ugyanis az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az elállási nyilatkozat-mintáról.

Elállási jog

Tájékoztatnunk kell a fogyasztókat arról, hogy az elállási jog gyakorlása esetén, amennyiben a vállalkozás nem vállalta a termék visszaküldés költségének viselését, akkor a fogyasztónak kell viselnie ezt a költséget, továbbá arról is informálni kell a vásárlót, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Ilyen eset, ha valamilyen nagyobb értékű elektronikai eszközt, pl. monitort értékesítünk, tehát tájékoztatnunk kell a fogyasztót arról, hogy a terméket nehogy feladja postai úton, hiszen valószínűleg sérülni fog a szállítás közben.

Ha postai küldeményként nem engedi a termék visszaküldését a webáruház, akkor a szerződésben álló futárszolgálat intézi a visszaküldött termék szállítását, ezt a költséget pedig a webáruház állja, abban az esetben, ha eredetileg vállalta ezt.

Amennyiben a webáruház ezt a költséget nem vállalja és erről előzetesen tájékoztatja a fogyasztót, akkor a vásárlónak kell állnia ezt a költséget.

Arról is tájékoztatást kell adnunk, hogy a fogyasztót mikor nem illeti meg az elállási jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti az elállási jogát.

Jótállás, kellék – és termékszavatosság

Szükséges informálnunk a fogyasztókat a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról témaköréről is, továbbá az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról. 

A jótállás folyamata alatt azt értjük, amikor a jótállást nyújtó fél (kereskedő) felelős a hibátlan teljesítésért a jótállás időtartama alatt és ez alól csak akkor mentesül, amennyiben bizonyítani tudja, hogy felmerülő minőségi kifogás esetén a hiba a teljesítés után a fogyasztó által következett be. (pl. a termék nem rendeltetésszerű használata)

Szavatosság esetén két típust különböztetünk meg:

 • kellékszavatosság
 • termékszavatosság

A kellékszavatosság esetén bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a kereskedő) kellékszavatossági felelősséggel tartozik a termék hibájáért, magyarán már a vásárláskor a termékben meglévő hiba miatt bekövetkező problémáért.

Termékszavatosságról beszélünk, amikor a kereskedő által a fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól a termék hibájának javítását (megfelelő határidőn belül) vagy a termék kicserélését.

Ha a webshopban digitális adattartalom is elérhető, akkor az adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről is be kell számolnunk az ÁSZF-ben.

Békéltető testületek

A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről is tájékoztatást kell adnunk. 

Ezt egészíti ki a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. (1a.) bekezdése, mely szerint a tájékoztatásnak ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. 

Nemcsak a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület adatait szükséges megjeleníteni, hanem valamennyit. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesítenünk a weboldalon.

Visszaigazolás küldésének követelménye

A webáruház köteles a felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető megérkezettnek a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz, amikor az hozzáférhetővé válik számára. A fenti visszaigazolási kötelezettség egy automata visszaigazolás, ezáltal technikailag jelezzük a fogyasztó felé, hogy igen, megkaptuk a rendelését, és hamarosan feldolgozzuk. 

Érdemes belefogalmaznunk az ÁSZF-be, hogy a termék és az árak ellenőrzését követően hamarosan újabb e-mailt küldünk, amelyben visszaigazoljuk a megrendelést, és ez a második visszaigazolás fog csak szerződést keletkeztetni.

Tehát fontos nyomatékosan rögzítenünk, hogy az interneten keresztül történő vásárlás esetén a fogyasztó tesz a webshopnak ajánlatot, a szerződés pedig a webáruház elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig a fogyasztó megrendelésével. 

A szerződés akkor jön létre, ha a visszaigazolás tartalmazza a szerződés lényeges elemeit:

 • A vevő nevét
 • A vevő címét
 • A megrendelt termék pontos megjelölését
 • A megrendelt termék pontos árát

A Puzzle.hu megrendelést visszaigazoló e-mailje:

Visszaigazoló levél

Adatkezelési tájékoztató

Az internetes értékesítés során személyes adatokat kezelünk, tehát adatkezelővé válunk. Az adatkezelőnek pedig minden adatkezelési körülményről átlátható tájékoztatást kell adnia megfelelve a GDPR szabályainak.

Ennek tökéletes módja egy írásbeli, elektronikus adatvédelmi tájékoztató a weboldalon, a láblécben elhelyezve. Az adatkezelésről szóló tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell elérhetővé tenni, elkülönítve az ÁSZF-től. 

Az adatkezelési tájékoztatónak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 • A weboldalt üzemeltetőt és elérhetőségeit
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit (ha van)
 • A személyes adatok tervezett kezelésének célját
 • Az adatkezelés jogalapját
 • A weboldalt üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekeit
 • A személyes adatok címzettjeit (ha van)
 • Adott esetben annak tényét, hogy a weboldal harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat 
 • Az érintettek jogait, jogorvoslati lehetőségeit 
 • A személyes adatok tárolásának időtartamát 
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát

A tájékoztatóban rögzíteni szükséges, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

A tájékoztató megfogalmazásakor olyan szavakat használjunk, amelyek az átlag felhasználó számára is könnyen értelmezhetők, és a szavak jelentésével tisztában lehetnek. A nehezen érthető kifejezéseket érdemes definiálnunk a tájékoztatóban.

A tájékoztató könnyen áttekinthetősége érdekében törekedjünk arra, hogy a szöveg megfelelően legyen tördelve, használjunk felsorolást, pontokba szedést és olvasható betűméretet. Érdemes tartalomjegyzékkel ellátni szövegünket, hiszen ezáltal biztosan megfelelünk az átláthatóság követelményének.

Összegzés

Bízunk benne, hogy átfogó képet adtunk arról, hogy melyek a legfontosabb jogi lépések a webáruházad elindítása előtt, de ha segítségre lenne szükséged az indulással kapcsolatban, foglalj bátran időpontot ingyenes Hogyan indítsunk webáruházat konzultációra.

Ingyenes webáruház konzultáció

Ahogyan a fentiekben összefoglaltuk, igen szerteágazó jogszabály rendszernek kell megfelelnünk webáruház üzemeltetőként, emellett pedig arra is figyelnünk kell, ha az online kereskedelemre vonatkozó szabályok módosulnak

Ilyen esetben folyamatosan naprakésznek kell lennünk, és a változásokat a mindennapi gyakorlatunkhoz kell igazítanunk. 

Miért érdemes a VirtualJogot választanod?

A VirtualJog alkalmazást – szemben az egyszerű ÁSZF generátorokkal – ügyvédek kezelik, így neked nem szükséges vesződnöd és időt töltened az egyes szabályzatok elkészítésével, ezeket adatvédelmi és internetjogi szakjogász ügyvédek végzik el helyetted.

Melyek a VirtualJog előnyei?

 • Automatikusan frissen tartja a jogi dokumentumokat mindenféle jogszabályváltozás esetén
 • Automatizálja a folyamatokat 
 • Folyamatosan szakemberek figyelik a webáruházad jogi dokumentumait
 • Havi pár ezer forintért cserébe megkönnyítheted az életedet webshop üzemeltetőként

Webshop tulajdonosként pár kattintással beillesztheted a számodra leginkább megfelelő formátumú kódot, és máris megjelenik a weboldalon az új, automatikusan frissülő ÁSZF és GDPR-nak megfelelő tartalom.

A Shoprenter rendszerében néhány kattintással telepítheted az alkalmazást.

A szerzőről:

Dr. Krausz Miklós
Dr. Krausz Miklós
ÜgyvédVirtualjog
Adatvédelmi, adatbiztonsági és internetjogi szakjogász, aki közel 10 éve foglalkozik weboldalak jogi szabályzatainak elkészítésével. A Net-jog.hu weboldal alapítója és a Virtualjog legaltech alkalmazás megálmodója. Ügyvéd kollégáival az elmúlt évek során sokezer webshop ÁSZF-ét és adatkezelési tájékoztatóját készítették el.

Legfrissebb bejegyzések

Előző bejegyzés:
Passzív jövedelem források és ötletek
Passzív jövedelem források: 7 módszer

A passzív jövedelem elérése sok ember álma, a legtöbben pedig egyenesen úgy gondolják, hogyha ...Elolvasom

Close