Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

 

A Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton közzéteszi az általa Adatkezelőként végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást, ami az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra, továbbá az Adatkezelő által üzemeltetett alábbi weboldalakon és webhelyeken (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozik:

(i) a shoprenter.hu domain név alatt elérhető weboldal;

(ii) www.webshopkeszites.org;

(iii) www.webshopexperts.hu;

(iv) www.ekerstat.hu;

(v) www.webaruhazinditasazalapoktol.hu

(vi) www.nagywebaruhazfelmeres.hu

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője a Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail címe: info@shoprenter.hu

Telefon: +36-1/234-5012

 

 1. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó információk

 

 1. Regisztráció

 

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni.

Kezelt adatok köre: 

 • név (vezetéknév, keresztnév)*;

 • e-mail cím*;

 • telefonszám*;

 • online azonosító*. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, így a 14 napos próbaidőszak biztosítása (saját webáruház létrehozása), a próbaidőszakkal kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

 • Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

 • Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan küldhető.

A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Felhasználó jogai a profilalkotáshoz kapcsolódóan: A Felhasználó jogosult továbbá az Adatkezelőtől kérni, hogy a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésére profilalkotás mellőzésével kerüljön sor. A Felhasználó jogosult továbbá, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséssel, annak kiküldésével szemben kifogást nyújtson be.

Mivel a jelen esetben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást is az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban foglalt elérhetőségeinek bármelyikén.

 

 1. Kapcsolatfelvétel

 

Kezelt adatok köre: 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást, a megrendeléssel kapcsolatban segítséget kapjon. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;

 • e-mail cím*;

 • üzenet*;

 • mobiltelefonszám. 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos információk biztosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő termékei, az általa nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kétoldalú kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Konzultáció

 

Kezelt adatok köre: 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy konzultáció céljából időpontot foglaljon. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;

 • e-mail cím*;

 • üzenet*;

 • mobiltelefonszám*. 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által megjelölt személyekkel, időpontban és témában konzultációs lehetőséget igényelni, időpontot foglalni.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a konzultáció időpontjától számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Videó, kézikönyv, tanulmány letöltése

 

Kezelt adatok köre: 

Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy letölthesse az Adatkezelő által közétett kézikönyvet, tanulmányt vagy videótartalmat és ezzel feliratkozzon az Adatkezelő hírlevelére. A letöltés érdekében a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név*;

 • e-mail cím*;

 • mobiltelefonszám*. 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése azon Felhasználók részére, akik megadták személyes adataikat a kézikönyv, tanulmány vagy videó letöltése céljából.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Jelentkezés képzésre

 

Kezelt adatok köre: 

Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy jelentkezzen az Adatkezelő által szervezett online képzésre és ezzel feliratkozzon az Adatkezelő hírlevelére. A jelentkezés érdekében a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név*;

 • e-mail cím*.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése azon Felhasználók részére, akik megadták személyes adataikat az online képzésre jelentkezés céljából.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Jelentkezés oktatásra

 

Kezelt adatok köre: 

Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy jelentkezzen az Adatkezelő által szervezett oktatásra. A jelentkezés érdekében a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név*;

 • e-mail cím*;

 • telefonszám*;

 • webáruház neve*. 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett oktatáson való részvétel biztosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az oktatással összefüggésben. 

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. 

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Szolgáltatás megrendelése

 

Kezelt adatok köre: 

Annak érdekében, hogy a Felhasználó az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe tudja venni, az erre szolgáló felületen meg kell adnia a következő adatokat (a *-al jelölt adatok személyes adatnak minősülnek)

 • cégnév,

 • Kapcsolattartó neve*,

 • Kapcsolattartó e-mail címe*,

 • Kapcsolattartó telefonszáma*,

 • adószám,

 • számlázási cím,

 • megjegyzés.

 

A vásárlás során lehetőség van továbbá a következő adatok megadására:

 • fizetés módja*;

 • átvétel módja*.

 

Az adatkezelés célja: A Felhasználó által a megrendelés céljából megjelölt kapcsolattartói adatokat az Adatkezelő kizárólag a megrendelt szolgáltatások elérhetővé tétele, a megrendelés teljesítése céljából létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése, illetve a megrendelés teljesítésével kapcsolatban a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli és használja fel. Adatkezelő a Felhasználó részére a megjelölt Kapcsolattartó e-mail címére küldi a megrendeléssel kapcsolatos információkat.

 

Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy minden esetben a Felhasználó, mint munkáltató kötelezettsége és felelőssége az általa megjelölt Kapcsolattartó tájékoztatása személyes adatai jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és feltételekkel történő kezeléséről.

 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Kapcsolattartó adatait kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében létrejött szerződés, illetve a Kapcsolattartó kapcsolattartói minőségének megszűnését követő 5 évig kezeli a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-ában meghatározott elévülési időnek megfelelően. A Felhasználó kötelezettsége és felelőssége, hogy amennyiben a Kapcsolattartó személyében változás áll be, akkor arról az Adatkezelőt tájékoztassa a megfelelő mezők módosításával.

 

Az adatkezelés jogalapja: A Kapcsolattartó adatainak Adatkezelő általi kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződés, valamint a megrendelés teljesítése vonatkozásában. Az Adatkezelő megítélése szerint a Kapcsolattartó adatainak kezelése nélkül a megrendelés nem teljesíthető. A Kapcsolattartó személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében az Adatkezelő a Kapcsolattartó személyes adatait kizárólag a Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából használja fel, részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott, jelen Tájékoztató 4. pontjában foglalt jogokat.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Adatkezelő kijelenti, hogy a tranzakciós adatok a bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosító Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.; a továbbiakban: Szolgáltató) általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Szolgáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat: www.barion.com; +36 1 464 70 99.

 

 1. Hírlevél feliratkozás

 

Kezelt adatok köre: 

A Felhasználónak lehetősége van feliratkoznia az Adatkezelő hírlevelére, amely során a következő személyes adatok megadása szükséges

 • teljes név*;

 • e-mail cím*. 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre. 

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hírlevéről a Felhasználó a hírlevél „Leiratkozás” lehetőségének használatával, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó minden adatát haladéktalanul törli. 

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Push üzenetek

 

Kezelt adatok köre: 

A Weboldal megnyitását követően az Adatkezelő engedélyt kér Push üzenetek küldéséhez. Ennek során az Adatkezelő a következő adatot kezeli: 

 • Browser azonosító hash kódja 

Az adatkezelés célja: A Push üzenetek megjelenítésének célja a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján a Felhasználók marketing célú megkeresése, egyedi ajánlatok megjelenítése. 

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. 

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Hibabejelentés

 

Kezelt adatok köre: 

Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az általa észlelt hibát jelezze az Adatkezelőnek. A hibabejelentés érdekében a következő személyes adatok megadása szükséges

 • teljes név*;

 • e-mail cím*;

 • webáruház címe*;

 • hiba adatai, leírása*. 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatos hiba jelzése, bejelentése, a hiba megoldása érdekében történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. 

Az adatkezelés időtartama: a hiba megoldását követő 30 napig, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. 

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

  k. Telefonbeszélgetés rögzítése

 

Kezelt adatok köre:

Amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárul, az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó és az Adatkezelő közötti telefonbeszélgetést. Ezzel összefüggésben az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 

 • a hívó fél hangja,
 • a telefonhívás során megadott információk.

 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos panaszok, megkeresések kezelése és nyomon követhetősége érdekében a Felhasználó személyazonosságának, a panasz, megkeresés pontos időpontjának és tartalmának, valamint a panasszal, megkereséssel kapcsolatban nyújtott információk dokumentálása.

Az adatkezelés időtartama: a telefonbeszélgetést követő 365 napig, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A telefonhívás elején az Adatkezelő tájékoztatja a hívó felet az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, a beszélgetés rögzítésének tényéről, valamint arról, hogy ha nem járul hozzá a telefonhívás rögzítéséhez, akkor lehetősége van a hívás rögzítése nélkül is folytatni a telefonbeszélgetést, illetve panaszát, megkeresését postai vagy elektronikus levélben benyújtani. Adatkezelő tájékoztatást ad továbbá arról, hogy az Adatkezelő weboldalán részletes információk érhetőek el az adatkezelésről és a hangfelvételhez való hozzáférés módjáról.

 

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 

Amazon Web Services‎

Cím: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

Adatfeldolgozás célja: webáruház működéséhez szükséges tárhely

 

Billzone.eu

Cím: 1139 Budapest, Gömb u. 26.

Adatfeldolgozás célja: számlázás

 

ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

Adatfeldolgozás célja: webáruház működéséhez szükséges tárhely

 

Facebook

Cím: 1 Hacker Way #15, Menlo Park (HQ), CA, USA

Adatfeldolgozás célja: online marketing hirdetések

 

Fibery

Cím: Fibery Limited, 28 Oktorvriou, 2, 1st floor, Flat/Office 101, Egkomi, Makedonitissa, 2414, Nicosia, Cyprus

Adatfeldolgozás célja: ügyféladatok, igények és interjúk kezelése

 

Google (Alphabet)

Cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View (HQ), CA, USA

Adatfeldolgozás célja: online marketing hirdetések, weboldal látogatás elemzése

 

Homerun

Cím: Singel 542, 1017 AZ Amsterdam, Hollandia

Adatfeldolgozás célja: álláshirdetések kiírása, állásjelentkezők kezelése 

 

Hotjar Ltd.

Cím: Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's 3141 Málta

Adatfeldolgozás célja: weboldal látogatás elemzése

 

IAI S.A.

Cím: Piastów Office Center, aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, Lengyelország

Adatfeldolgozás célja: ügyféladatok és érdeklődők adatainak tárolása

 

Innonic Group Zrt.

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adatfeldolgozás célja: ügyféladatok kezelése, pénzügyi, HR és iroda szolgáltatások

 

MailChimp

Cím: Ponce City Market, 675 Ponce De Leon Ave NE E178, Atlanta, GA 30308, USA

Adatfeldolgozás célja: online marketing és emailküldés

 

MediaCenter Hungary Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Adatfeldolgozás célja: domain és tárhely szolgáltatás

 

MiniCRM Zrt.

Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Adatfeldolgozás célja: ügyféladatok és érdeklődők adatainak tárolása 

 

OneSignal

Cím: 2850 S Delaware St #201, San Mateo, CA 94403, USA

Adatfeldolgozás célja: böngészőn keresztüli push üzenet küldése  

 

OptiMonk International Zrt.

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adatfeldolgozás célja: feliratkozás levelezőlistákra és különleges ajánlatok

 

Rackforest Kft.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Adatfeldolgozás célja: webáruház működéséhez szükséges tárhely

 

Ranktracker, Linkassistant

Cím: Avangate BV, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD, Amsterdam, Hollandia

Adatfeldolgozás célja: keresőoptimalizációs adatok 

 

Salesforce

Cím: 1 Central Park, Leopardstown Rd, Dublin 18, Írország

Adatfeldolgozás célja: ügyféladatok és érdeklődők adatainak tárolása

 

Sendgrid

Cím: 889 Winslow St, Redwood City, CA 94063, USA

Adatfeldolgozás célja: online marketing és email küldés

 

Thinkific Labs

Cím: 400 - 369 Terminal Ave, Vancouver, BC V6A 4C4, Kanada

Adatfeldolgozás célja: online tanfolyam ügyfeleknek 

 

Unbounce

Cím: #400 - 401 West Georgia Street, Vancouver, BC V6B5A1, Kanada

Adatfeldolgozás célja: online marketing, landoló oldalak készítése 

 

Zoho Corporation

Cím: Estancia IT Park, Plot No. 140 & 151, GST Road, Kanchipuram Dist, Vallancherry Village. Chennai, Tamil Nadu 603202, India

Adatfeldolgozás célja: számlák és ehhez kapcsolódó adatok tárolása

 

Zendesk

Cím: Leona Wyczółkowskiego 7, 30-118 Kraków, Lengyelország

Adatfeldolgozás célja: ügyfélkapcsolattartás emailben, chaten és telefonon


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

 1. A Felhasználó jogai

 

Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);

 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;

 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

 • az adatkezelés tervezett időtartama;

 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;

 • az adatok forrása;

 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;

 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Adathordozhatósághoz való jog 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha a Felhasználó kéri, az Adatkezelő kiexportálja PDF és/vagy CSV formátumban a kezelt adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog 

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

 • profilalkotáson alapul.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelmével összefüggésben 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

 1. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza: 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

 • Adatkezelő neve, elérhetősége;

 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

 • az érintett személyes adatok köre;

 • az érintettek köre és száma;

 • az adatvédelmi incidens időpontja;

 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az 1. pontban meghatározott elérhetőségekre.

 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

 

Budapest, 2023. 08. 08.

Shoprenter Kft.
Adatkezelő